Nyhet 15/10/2017

Rovfiskar i skärgården – Vi stöttar projekt

Gäddor har betydelse för algtillväxt och ekologisk balans i havet. Vi stöttar ett lokalt projekt på Utö som har till syfte att återställa leklokal för gäddor med informationsinsatser till allmänhet och fiskare.

För att freda denna viktiga art är idag utvalda vikar i Stockholms Skärgård fridlysta under lekperioden. För att minska okunskapen om vilka vikar som är fridlysta har Stiftelsen Hållbara Hav fattat beslut om att erbjuda Länsstyrelsen i Stockholm att bekosta en ny tydlig uppskyltning av de 9 vikar idag som idag är fridlysta.