EventNyhet 03/02/2018

Östersjöambassadörerna träffas för möte om Baltic Sea Future

Ambassadörer från flera Östersjöländer samlades den 16 januari på Älvsjö Gård i Stockholm för ett möte om Östersjöns framtid. Representanter från Stiftelsen Hållbara Hav, Stockholms universitet, Stockholmsmässan samt Regeringskansliet deltog också.

Marmar Nekoro, projektledare och ansvarig för program och partnerskap för Baltic Sea Future samt verksamhetsansvarig för Stiftelsen Hållbara Hav, presenterade Baltic Sea Future. Professor Kevin Noone vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet, en av huvudtalarna under årets kongress gav en förkortad version kring kopplingarna mellan klimat och Östersjön och hur klimatförändringarna påverkar våra samhällen. Därefter följde diskussioner inriktade på årets tema: Klimatförändringar och effekterna på havet och Östersjöregionen, samt på vikten av gränsöverskridande samarbete och plattformar för samverkan.

Klimatförändringar ger stora effekter för Östersjön – lokala åtgärder och samarbete nödvändigt

Baltic Sea Future är en arena för alla som vill arbeta aktivt och innovativt med nya lösningar. Vad är nästa steg som behövs för att rädda Östersjön? På Baltic Sea Future presenteras både den senaste forskningen och de viktigaste politiska besluten, såsom den nya klimatlagen i Sverige, samt de innovationer och lösningar som visat sig vara effektiva åtgärder för att bekämpa klimatförändringar, säger Marmar Nekoro.

Initiativtagare till Baltic Sea Future är Stockholms universitet, Stiftelsen Hållbara Hav och Stockholms stad. Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, är också en av talarna på kongressen.

– Miljö- och klimatfrågor känner inga nationsgränser. De utmaningar som finns i Östersjön är ett utmärkt exempel på varför vi behöver arbeta tillsammans för att vårda den natur vi alla är beroende av. Att rädda Östersjön kräver många svåra gemensamma överstatliga beslut men också handfast agerande lokalt. Där är kommunernas roll är avgörande för att de politiska besluten ska bli verklighet, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

Läs hela pressmeddelandet här

Baltic Sea Future viktig plattform för att rädda Östersjön

Se intervjuer med flera av deltagarna från ambassadörsmötet och som på olika sätt är engagerade i  Baltic Sea Future.

The Baltic Sea – What are the most urgent challenges?  Med professor Christina Rudén, Vetenskaplig Rådgivare till Stiftelsen Hållbara Hav.

The Baltic Sea – Why should different stakeholders get involved? Med professor Magnus Breitholtz, medlem i Baltic Sea Futures styrgrupp.

The Baltic Sea – What are the main threats? Med professor Kevin Noone, huvudtalare under Baltic Sea Future.