Event 20/02/2018

Baltic Sea Future – kongress för att rädda Östersjön

Baltic Sea Future – innovation, vision and leadership for a sustainable Baltic Sea region är en internationell, tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kongress initierad av Stockholms universitet, Stockholms Stad samt Stiftelsen Hållbara Hav som arrangeras av och på Stockholmsmässan för andra året i rad 8-9 mars.

Plattform för att rädda Östersjön och nå Agenda2030

– Syftet är att bygga en tvärvetenskaplig och tvärsektoriell plattform för att ena de lokala krafterna och visa på kunskap och praktiska lösningar för att snabba på utvecklingen mot ett friskare Östersjön och hur vi når FN:s Agenda2030. Det kan till exempel handla om hur kommuner ska finansiera nya reningsverk eller hur våtmarker kan bidra till minskad övergödning säger Marmar Nekoro, projektledare med mångårig erfarenhet av forskning och kommunikation kring Östersjön.

Kunglig invigning 2017

Baltic Sea Future invigdes av H.K.H Kronprinsessan Victoria i mars 2017 och 375 besökare från 15 olika länder blev summeringen efter den första kongressen.

De 1500 kommunerna runt Östersjön har olika förutsättningar och förkunskaper kring situationen. Baltic Sea Future syftar till att öka kunskapen, lyfta goda exempel och verktyg.  Under två dagar samlas borgmästare, miljöchefer, forskare, näringsliv och civilsamhället för att utbyta kunskap, erfarenheter och utöka det gränsöverskridande samarbeten.

Klimatförändringarna – hot mot Östersjöns framtid

Temat för Baltic Sea Future 2018 är klimat och hur klimatförändringarna påverkar Östersjön och regionen. Det fullständiga programmet finner ni här.

Talare inkluderar borgmästare och miljö- och hållbarhetschefer, klimatchefer och strateger från nästan alla nio länder kring Östersjön, internationellt välkända forskare såsom Professorerna Kevin Andersson och Kevin Noone, Stockholms universitet, Miljöminister Karolina Skog, EU Kommissionen, European Investment Bank, HELCOM, BONUS EEIG, Stockholm Environment Institute, Council of the Baltic Sea States, SMHI, Havs- och Vattenmyndigheten, Alecta, Stena Recycling, WWF, Interreg, Euroregion Baltic, Länsförsäkringar, Fazer, Race for the Baltic och Gapminder Foundation. Talarlistan finner ni här: Talare Baltic Sea Future

Anmälan till Baltic Sea Future 2018

Baltic Sea Future är en unik möjlighet för kompetensutveckling och nätverksbyggande med experter från hela regionen och från alla delar av samhället. Ta chansen att träffa beslutsfattare, forskare och change makers under två dagar, samt besök mässan Allt för sjön.

Registrera dig och ditt företag på: www.balticseafuture.org

Välkomna 8-9 mars!

Mer information

För frågor om kongressen, program och partnerskap, vänligen kontakta

Marmar Nekoro, projektledare Baltic Sea Future samt Verksamhetsansvarig Stiftelsen Hållbara Hav.