Nyhet 09/11/2018

Varför minskar antalet abborrar i Östersjön?

Varför minskar antalet aborrar I Östersjön? Kring detta forskar doktoranden Johan Gustavsson vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms Universitet. Kan det bero på de bromerade ämnen som produceras naturligt av alger och cyanobakterier? Kan det också förklara den försämrade hälsan hos andra djurarter i Östersjön? En veranda på Nämndö fungerade under sommaren som tillfälligt laboratorium för provtagningar på halten av bromerade ämnen i aborrar. Stiftelsen har med insamlade medel stöttat provtagningen genom att bekosta transporter av den flytande kväve som behövs för provtagningen.

Bromerade substanser används i flamskyddsmedel och möbler men produceras också av de fintrådiga alger man ser på klipporna och av cyanobaketerier vid algblomningen.

Johan Gustavsson och Lillemor Asplund under provtagning.