Nyhet 30/09/2020

En ny stark Stiftelse med Östersjön i fokus.

Välkomna nystartade BalticWaters 2030.

Ju fler vi är som jobbar för ett friskt innanhav, envetet och långsiktigt ju bättre blir oddsen att vi lyckas.