Nyhet 13/03/2023

Låt ert företag bli en del av lösningen för Östersjöns framtid

Ekosystemen är nära kollaps i vårt underbara skärgårdshav, behovet att syresätta bottnarna är akut.

Den lilla fina blåmusslan har en fantastisk förmåga att lagra in både kväve och fosfor genom sitt näringsupptag, grundämnen som med dagens omfattning kväver bottnarna och som dessutom behövs uppe på land.

Vi i Stiftelsen Hållbara Hav har som mål att samla in 1Mkr till den icke vinstdrivande, ekonomiska föreningen Ecopelag under 2023 vilket skapar förutsättning för en ny, stor odling i Östersjön                      (ca 25.000m odlingslina).

Eldsjälarna och marinbiologerna på Ecopelag har redan flera stora odlingar i bruk som har visat på väldigt fina resultat. Musselköttet och skalet återvinns till 100% vid Östersjöfabriken nere i Västervik, köttet blir till djurfoder och skalet mals ner till jordförbättring.

En donation på 100.000 kr kan t ex hjälpa till att neutralisera fosforutsläppet som sker via avloppet för ett medelstort företag i många år.

Vill du veta mer kring dessa fantastiska projekt, hör av dig till oss på Stiftelsen så kommer vi gärna ut till ert företag och berättar mer.