Arbetet för ett friskare Östersjön

Stiftelsen Hållbara Hav skapar engagemang, sätter press på beslutsfattare inom kommuner, myndigheter och näringsliv samt påvisar vad varje enskild individ kan göra för att rädda Östersjön. De åtgärder som sker i Sverige är mycket viktiga men för att rädda vårt gemensamma innanhav krävs gemensamma och gränsöverskridande åtgärder. Vi samlar därför forskare, näringsliv, politiker och beslutsfattare – från alla nivåer och alla länder runt Östersjön. Bara med åtgärder över gränserna kan Östersjön räddas och Stiftelsen Hållbara Hav arbetar för att verka som en brygga mellan forskning och beslutsfattande på alla nivåer och mellan alla gränser.

Vi för samman forskare med beslutsfattare

I samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Stad samlar vi i konferensen Baltic Sea Future varje år drygt 400 forskare, beslutsfattare och intresseorganisationer från alla länder som omger och påverkar Östersjöns vatten. Under 2 dagar delar vi med oss av den senaste forskningen, inspiration och lösningar kring hur vi kan rädda Östersjön och nå en hållbar region.

Vi engagerar allmänheten

Med ökad förståelse och kunskap ökar den egna förmågan att minska miljöbelastningen på Östersjön. Vi genomför uppmärksammade publika aktiviteter i media för att engagera allmänheten om tillståndet för Östersjön och vad var och en kan göra. Stöttar du oss ger du ett viktigt bidrag för att fler skall ändra sitt beteende på ett sätt som bidrar till ett renare Östersjön.

Vi ger tips och råd

Vi producerar och sprider enkla tips och råd för hur var och en kan minska sin miljöbelastning på Östersjön. Vi stöttar bl.a. Briggen Tre Kronors informationsaktiviteter under dess olika hamnbesök för ett renare och friskare Östersjön. Stöttar du oss får ännu fler tillfälle att se hur enkelt det är att göra något viktigt för Östersjön.

Läs våra tips & råd

Vi hjälper företag öka sitt engagemang

Vi hjälper företag uttrycka sitt engagemang för ett renare och friskare Östersjön och dess betydelse för regionens tillväxt. Gemensamma aktiviteter skräddarsys för att engagera både personal och kunder. Ett samarbete med Stiftelsen Hållbara hav innebär en plattform för företag att samla och uttrycka sina ambitioner kring hållbarhetsfrågan och ett friskare hav.

Här får du veta mer

Havet 2015/2016
Om miljötillståndet i svenska havsområden

Ge en gåva för 
kommande generationer

Ge en gåva