Arbetet för ett friskare Östersjön

Stiftelsen Hållbara Hav är en av flera organisationer som kämpar för ett renare och friskare Östersjön.
Vår roll i detta arbete är att göra insatser där kommunikation är avgörande för att ändra beteenden och få beslutsfattare att agera. När de flesta av de stora punktutsläppen nu är åtgärdade så är ett brett engagemang viktigt för att komma tillrätta med de många mindre åtgärder som måste till. Genom att sprida kunskap och engagemang gör vi det det svårare för beslutsfattare att inte agera och tröskeln höjs för att fortsätta med beteenden som skadar Östersjöns ekologiska balans. Alltifrån industriell utfiskning, fartygstrafikens utsläpp, algblomning, sälen och skarven till användning av skadliga produkter. Listan är lång innan vi har ett Östersjön i ekologisk balans. Alla våra projekt har en början och ett slut. Och alla effekter är mätbara. Stödjer du oss så bidrar du i arbetet för att mer skall hända fortare.

Utan kunskap ingen förändring

Varje sommar ses våra turnerade utställningar i skärgårdens större gästhamnar av mer än 50.000 personer i olika åldrar. Ett utmärkt sätt att möta ung som gammal precis där frågan om skärgårdens badklippor är som mest aktuell. Broschyrer i hamnkontoren ger snabb förståelse för hur den ekologiska balansen störs och vad som måste göras. För att påverka politiker och beslutsfattare direkt har vi tillsammans med Stockholms Universitet och Stockholms Stad samlat representater för alla länder runt Östersjön. Och utanför RIksdagshuset har vi byggt ett akvarium där vi under en vecka simulerade hur en algblomning går till. Vi söker ständigt nya sätt att hålla frågan om Östersjöns ekologiska balans i fokus och välkomnar alla ideer och samarbeten.

Ibland kan en skylt göra stor skillnad

I den ekologiska balansen hänger allt ihop. Häng med nu om du vill bada i en ren vik med bra siktdjup.
När populationen av rovfiskar minskar i antal så ökar antalet mört och spigg som annars hade varit gäddans föda. Mörten och spiggen lever i sin tur på djurplankton som nu minskar i antal. Dessa djurplankton lever i sin tur på växtplankton – växtplankton som nu ökar i antal och som får extra näring av den kväve och fosfor som vi människor släpper ut. Resultatet blir synligt för oss alla. En badvik med dåligt siktdjup. En stor och välmående population av rovfisken gädda är därför viktigt för ett friskare och renare Östersjön. Länstyrelsen Stockholm har därför fridlyst sammanlagt 72 vikar i skärgården under gäddans viktiga lekperiod. En åtgärd som dock inte hjälper så mycket om inte någon känner till vad som gäller. Stiftelsen Hållbara Hav bidrar därför i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm med skyltar för uppskyltning av de fridlysta lekvikarna. Skyltar som bidrar till ett Östersjön i ekologisk balans.

Vi ger tips och råd

Vi producerar och sprider enkla tips och råd för hur var och en kan minska sin miljöbelastning på Östersjön. Vi stöttar bl.a. Briggen Tre Kronors informationsaktiviteter under dess olika hamnbesök för ett renare och friskare Östersjön. Stöttar du oss får ännu fler tillfälle att se hur enkelt det är att göra något viktigt för Östersjön.

Läs våra tips & råd

Vi hjälper företag öka sitt engagemang

Vi hjälper företag uttrycka sitt engagemang för ett renare och friskare Östersjön och dess betydelse för regionens tillväxt. Gemensamma aktiviteter skräddarsys för att engagera både personal och kunder. Ett samarbete med Stiftelsen Hållbara hav innebär en plattform för företag att samla och uttrycka sina ambitioner kring hållbarhetsfrågan och ett friskare hav.

Här får du veta mer

Havet 2015/2016
Om miljötillståndet i svenska havsområden

Ge en gåva för 
kommande generationer

Ge en gåva