Vi kan hjälpa varandra i kampen för Östersjön

Stiftelsen Hållbara Havs ambition sedan dess bildande 2016 har varit att samverka med näringslivet. Genom att bli partner får företag en plattform att bygga en starkare position inom hållbarhet samtidigt, som stiftelsen kan se till att det händer mer kring ett renare Östersjön. Som företagspartner fås tillgång till ett stort nätverk av forskare, näringsliv och organisationer runt hela Östersjön. Företagsaktiviteter kring havet och hållbarhet skräddarsys för både personal och kunder.

Länsförsäkringar Stockholm

Östersjöns tillstånd är starkt kopplad till hållbarhet och klimatfrågan, vilken är en central del för försäkringbolagens framtidsbedömningar. Länsförsäkringar Stockholm använder aktivt Hållbara Hav som ett centralt tema för att aktivera både personal och kunder i framtidens viktiga riskfrågor.

Länsförsäkringars hemsida

Brandkontoret

Brandkontoret har en lång tradition av hållbarhet som tema för de fastighetsbestånd man försäkrar. Brandkontoret har valt att stödja Stiftelsen Hållbara Hav genom en donation.

Brandkontorets hemsida

Briggen Tre Kronor

Segelfartyget Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön med stöd från Stiftelsen Hållbara Hav. Uppdraget från Stiftelsen Hållbara Hav är att sprida information vid hamnbesök runt Östersjön om vad var och en kan göra för att minska miljöbelastningen. 

Briggen Tre Kronors hemsida

Ge en gåva för 
kommande generationer

Ge en gåva