Våra utställningar kan du se på Sandhamn, Stavsnäs, Mariehamn och Nåttarö.

På Utö syns utställningen digitalt året runt.