Vi listar några råd och smarta tips

I stort sett allt som vi inte tar hand om på rätt sätt hamnar så småningom i havet. Tvålen du duschar dig med; skurvattnet från städningen; mediciner; koldioxiden från din bil; fibrerna från dina kläder när du tvättar; utsläppen från vår matproduktion och skräp som vi avsiktligt eller oavsiktligt kastar i naturen, allt detta och mer därtill hamnar så småningom i havet. Det du gör för att minska din miljöbelastning har alltså direkt betydelse.

Kasta inte plast i naturen

Plasten nöts ner till mikroskopiska partiklar (mikroplast) som så småningom följer med vattnet ut i havet. Mikroplasten äts av djurplankton som i sin tur äts av fiskar och fåglar. Väl där är de inne i kretsloppet med svåröverskådliga konsekvenser.

 • Vill du göra en extra insats? Ta då en skräppåse med dig i skärgården och plocka upp det skräp som redan finns där.
 • Lämna din uttjänta plastbåt till skrotning.

Måla inte båtbotten med giftiga färger.

Tvätta, borsta eller använd andra metoder. Håll koll på när havstulpanen blommar i ditt område t.ex. via sms till nr 71120, skriv ”havstulpan start”.

 • Om du använder bottenfärg se till att den är godkänd för Östersjön.
 • Ta hand om avskrapad bottenfärg vid vårrustningen och lämna på en miljöstation. Tänk också på att skydda dig själv.

Välj rätt kemikalier och läkemedel

 • Köp miljömärkta produkter.
 • Se över vilka kemikalier du använder – Är alla verkligen nödvändiga?
 • Lämna oanvända läkemedel till apoteket.
 • Spola aldrig ner kemikalierester i avloppet. Lämna istället till en miljöstation.

Köp miljömärkta varor 
och produkter

 • Smörj in dig med solkräm efter badet, inte precis före. Uvskyddande krämer har negativ inverkan på vattenlivet. Sola med måtta och använd kläder som skydd i första hand.
 • Undvik hudvårdsprodukter som innehåller mikroplaster.

Satsa på solceller till båten

 • Använd propylenglykol, som är miljövänligare än vanlig glykol, vid motorkonservering.
 • Byt din gamla tvåtaktare mot en modern miljövänligare motor.
 • Välj smörjmedel med så liten miljöpåverkan som möjligt till din tvåtaktare, om du trots allt har en sådan.

 • Kasta aldrig mat som går att äta. Läs mer på slangintematen.se
 • Välj gärna eko-märkt mat.

Ge en gåva för 
kommande generationer

Ge en gåva