Detta vill Stiftelsen Hållbara Hav

Stiftelsen Hållbara Hav skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Vårt motto är tydligt – Det går att rädda Östersjön. Stödjer du oss så händer det mer.

Detta är problemet

Östersjön är klassat som ett av världens mest förorenade hav med omfattande läckage av övergödande ämnen som kväve och fosfor. De döda syrefria bottnarna fortsätter att breda ut sig och upptar nu en yta större än Danmark. Andra skadliga ämnen tillkommer i form av läkemedelsrester, mikroplaster och kemikalier.

Läs mer

Detta gör vi

Vi skapar engagemang, sätter press på beslutsfattare inom kommuner, myndigheter, jordbruk och näringsliv samt påvisar vad varje enskild individ kan göra. Vi stöttar också lokala initiativ och idéer. Men Östersjön är ett gemensamt innanhav som vi delar med 8 andra länder. Det är därför bara med åtgärder över gränserna som Östersjön kan räddas. Vi lägger mycket av vårt arbete på att samla intressenter och beslutsfattare från alla länder runt Östersjön.

Läs mer

Vad kan du göra?

I stort sett allt som vi inte tar hand om läcker så småningom ut i havet. Problemet med Östersjön som hav är att det som släpps ut där – stannar där.  Det du och andra gör på egen hand för att minska belastningen på miljön har därför en direkt betydelse för hur Östersjön mår.

Läs mer

Ge en gåva för 
kommande generationer

Ge en gåva