Nyhet 09/11/2018

Succe för Östersjöutställning i Utö Gästhamn

Mitt i Utös gästhamn har det under sommaren stått en utställning som förklarar varför vattnet några meter bort är så grumligt. Allvarliga frågor diskuteras mitt i sommaridyllen. Stiftelsen Hållbara Hav och det lokala initiativet Initiativ Utö står bakom utställningen. En utställning som inte bara pekar på problemen utan också på lösningar och vad var och en kan göra. Intresset för utställningen var mycket stort under hela sommaren, inte minst genom de guidade turer som erbjöds av gästhamnens reception och av turistbyrån. Från Stiftelsens sida har detta varit ett första test och utfallet har så positivt att det förhoppningsvis blir  samarbeten på fler öar och med fler gästhamnar. Tack alla eldsjälar på Utö!