NyhetUncategorized 26/05/2020

Open source för forskarna

Baltic Deepwater Life tar nu ett kraftfullt initiativ för att skapa en öppen databas tillgänglig för alla forskare. Allt i syfte att klyva den Gordiska knuten och skapa en samsyn om möjliga lösningar för ett Östersjön i balans. Stiftelsen ser fram emot att stötta det här projektet.

Mer info: https://www.balticdeepwaterlife.org/